Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atúoriečiai, atúorėčiai, atúoriečios, atãriečiai
Reikšmė:
vasariniai rugiai
Straipsnelis:
Lie. atúoriečiai (atúorėčiai, atúoriečios, atãriečiai ‘vasariniai rugiai’. [101] Sabaliausko nuomone, lie. atúoriečiai galėjo atsirasti iš formos *at(u)ojoriečiai (plg. lie. kógalviai < kójagalviai, kraugerỹs < kraujagerỹs). Antrąjį formos *at(u)ojoriečiai komponentą galima sieti su lie. joras ‘pavasario sėja; vasariniai javai’, jõrė ‘žaluma (pavasario)’, jorìnis ‘ankstyvas’, jorúoti ‘žaliuoti’; r. яра ‘pavasaris’, ярь ‘vasarojus’, яровой ‘vasarinis’, s.–kr. jȃr ‘im Frühling gesät, im Frühling geworfen’. [102]
Šaltinis:
Sabaliauskas 1961, 101-102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas