Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãtvanga
Reikšmė:
Rast
Straipsnelis:
Pr. wangan (acc.) 35₃₄ ‘Ende’ [ir kt.] : s.v.a. wank ‘Bewegung zur Seite, Umwenden, Rückkehr’, lie. ãtvanga, véngti ‘leñktis, ausweichen’ ir kt., žr. Walde, Vrgl. Wrtb. I, 260. Vadinasi, šis pr. žodis iš pradžių buvo sinonimas su lie. var̃stas’ ‘Pfluggewende’ bei lo. versūra ‘vagos pabaiga’ : artojas vagos gale apgręžia žirgą bei arklą ir čia pailsi, atsipučia. Dėl reikšmės plg. s.v.ž. giwand ‘Ende’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 333
Antraštė:
at-vangà
Straipsnelis:
žr. vengti
Šaltinis:
Boryś 1992b, 193–199

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas