Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atverti
Straipsnelis:
Ide. kalbos, šalia kitų žodžių, reiškiančių ‘atverti, atidaryti’, šaltinių, labai dažnai daromi iš veiksmažodžių ‘uždaryti’, ‘užverti’ su neigimo reikšme. Lie. atverti (šalia užverti ir verti) priklauso veldiniams, giminiškiems la. atvērt, s. sl. (vrěti ‘uždaryti’), otvoriti, s.-kr. otvoriti, č. otevříti, le. otworzyć, r. отворить, s. i. apa- (ar apā-) vr̥-, vi-vr̥- (paprastas vr̥- dažniausiai ‘uždengti’), lo. aperīre < *ap-verīre (šalia operīre ‘uždaryti’ < *op-verīre).
Šaltinis:
Buck 1949, 847
Antraštė:
atvérti
Straipsnelis:
Pr. dal. II etwiriuns ‘aufgetan’ šaknis -wir- nesiderina su pr. -wer- (prez. etwēre ‘du tust auf’, imper. etwerreis ‘öffne!’). Lietuvių ir latvių kalbose taip pat nėra abliautinės paradigmos vir-/ver-. Taigi etwiriuns reikėtų paaiškinti kaip denominatyvą su priesaga -īt iš pr. *atviras ‘offen’ (: lie. ãtviras) pagal v. v. a. offenen ← būdv. offen modelį.
Šaltinis:
Smoczyński 2004b, 141
Antraštė:
atvérti
Straipsnelis:
[Aptariamas prūsų Enchiridione pasitaikantis rašybos klaidų tipas: gretimų balsių sukeitimas vietomis.] Pr. etwiriuns yra lie. atvė́ręs atitikmuo, kur lietuvių forma yra derivatas iš atvė́rė. Šiam kamienui opoziciška yra prezenso forma àtveria. Prūsų kalboje, kur atitinkama prezenso forma paliudyta hapaksu etwēre = /àtveri/, gali dėl lietuvių paralelės laukti preterito formos */atvé:re:/ > */atví:ri:/. Taigi pr. etwēre nelaikytina rinkėjo klaida, o yra autentiška akcentograma, kur brūkšnys reiškia, kad kirtis, kitaip nei lie àtveri, buvo šaknyje. Skaidytina et-wiri-uns ir <⁰wiri> laikyti šaknies vė́r- atitikmeniu.
Šaltinis:
Смочиньский 1997 (1998), 245—247

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas