Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aušara
Reikšmė:
aušra
Straipsnelis:
Kalbėdamas apie Vilniaus apylinkių tarmėse randamą aušarą (sudarytą su priesaga -ara), E. Nieminenas nurodo, kad garsas š, kaip ir aušroje, galėjo atsirasti iš veiksmažodžio aũšti (aũšta, aũšo), be to, gal čia slypi ir priesaginis -er-, kuris viduriniame skiemenyje išlygintas (plg. lie. vãsara < *vesera; lie. ž. vasẽris, pa-vãseris ir literatūrinės [bendrinės] kalbos vasãris, pa-vãsaris).
Šaltinis:
Palionis 1961, 254
Antraštė:
aušara
Reikšmė:
aušra
Straipsnelis:
žr. aušra
Šaltinis:
Nieminen 1956, 13–28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas