Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aũšta
Straipsnelis:
Puhvelas (KZ 1980, XCIV, 65–79) aiškina visai kitaip: het. aššu- ‘išrinktas, privilegijuotas, brangus, favoured, dear’, luv. waš(š)- < *u̯ésu- nepriklauso nei *u̯es- ‘gyventi’ ar *u̯es- ‘ganyti’, nei gr. ἐύς ‘(objektyviai, realiai) geras’, tačiau priklauso *h₂u̯és-, esančioje lie. žodyje aũšta, ved. vas- ‘šviesti’ etc.; taigi aššu- ‘geras’ < ‘švytintis, šviesus, spinduliuojantis’.
Šaltinis:
Zimmer 1994 (1995), 165, 24 išn.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas