Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aũštra (aũštro, aũšti)
Reikšmė:
aušta
Straipsnelis:
E. Nieminenas mano, kad tarmėse pasitaikanti lytis aũštra (aũštro, aũšti) esanti atsiradusi sumišus lytims aũšta ir aušrà (kalboje šie žodžiai dažnai pagrečiui vartojami, pvz., aũšrai aũštant, aũšta aušrà, plg. la. jau aust austra.
Šaltinis:
Palionis 1961, 255
Antraštė:
aũštra (aũštro, aũšti)
Reikšmė:
aušta
Straipsnelis:
žr. aušra
Šaltinis:
Nieminen 1956, 13–28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas