Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
áugštas
Straipsnelis:
Pr. auckstimiskan (sg. acc.) 57₈ ‘valdžia, vadovybė’. aukst- atitinka lie. áugštas, la. aûgsts ir lo. augustus.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 182
Antraštė:
áugštas
Reikšmė:
high
Straipsnelis:
Lietuvių kalba išlaikė aiškių pavyzdžių, kad /s/ > /š/ po /r/, /u/, /i/. Dėl /s/ > /š/ po /k/ abejojama: Andersenas Acta Linguistica Hafniensia pateikia lie. áugštas ‘high’ (jei <g> yra pakitęs iš ?/g/ prieš ruki taisyklę. Tiesa, gali būti, kad šis pavyzdys iliustruoja /š/ po /u/.
Šaltinis:
Prescott 2012, 429

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas