Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aũgatis
Reikšmė:
augimas
Straipsnelis:
Indoeuropiečių kalbose yra paliudyta keletas ti kamieno vedinių iš tematinių veiksmažodžių kamienų, plg. lie. augatis ‘augimas (growth)’ […]) ir jie teoriškai galėtų būti rekonstruojami kaip ide. *h₂eug-o-ti- […].
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 186–187

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas