Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aũkšlė
Straipsnelis:
Lie. aũkšlė (Alburnus alburnus L.), vengr. ökle (Machek), rumun. oclee, uclei (Добруджа, Олтения – Antipa, 161), vo. Uckelei (Machek, vo. dial. Iklei, Ikelei, Okel, Ockelei, Üklei (Leder 72).
Šaltinis:
Усачева 1974 (1976), 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas