Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aukštýbė
Straipsnelis:
Pr. aucktimiskan ‘valdžia’, ‘vyresnybė’ artimiausiu atitikmeniu laikoma lie. aukštymė ( = aukštýbė, plg. Gimžauskas LKŽ I, 491) ir su kita reikšme – aukštimas, aukštimai ‘viršutiniai moteriški marškiniai’; šie pavyzdžiai, kaip ir aukštùmas, aukštumà bei pan., semantiškai siejasi su lie. aukštýbė ‘valdžia’, ‘kilnybė’, la. augstība ir pan. Pr. žodžio pagrindas – adj. *aukt(a)s.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 151–152

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas