Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aukauti
Reikšmė:
užmušti
Straipsnelis:
Manau, kad lie. veiksmažodį aukauti galima skaidyti taip: au-kauti (plg. nuokaût ‘užmušti’) [70]. Tiesa, dabar šiam lietuvių veiksmažodžiui suteikiama reikšmė ‘aukoti’ ir manoma, kad aukauti remiasi lie. auka. Susipažinus, kaip lie. aukauti vartoja Daukantas, galima spėti, kad šis lie. veiksmažodis galėjo reikšti dar ir ‘nusmeigti, nudurti (aukojamą gyvulį)’. Kai priešdėlis au- tapo neproduktyvus, ir veiksmažodis kauti buvo beveik nustotas vartoti, tada veiksmažodis aukáuti (jeigu kirtis teisingas) suprastas kaip -auti vedinys. Daugelis šio tipo veiksmažodžių turi pamatinį daiktavardį, todėl šalia aukauti (kada veiksmažodžio kilmė išbluko, o pirmykštė reikšmė buvo užmiršta) galėjo atsirasti lie. auka. Jeigu šis žodis (auka) pirmąkart fiksuojamas Daukanto darbuose, matyt, pastarasis daiktavardis bus rašytojo naujadaras. Lie. auka remiasi aukuras, aukininkas ‘aukotojas’.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 70–71
Antraštė:
aukauti
Reikšmė:
kilnoti, sūpuoti, liūliuoti
Straipsnelis:
Vargu, ar senųjų raštų veiksmažodžiai aukauti bei aukuoti ‘kilnoti, sūpuoti, liūliuoti’ (žr. J. Kabelka, K. Donelaičio leksika, Vilnius, 1964, 54) giminiški aũkai (plg. aukà). Juos kur kas lengviau suvokti kaip fonosemantinės kilmės žodžius, panašius, tarkim į r. ау́кать ‘šūkčioti’.
Šaltinis:
Girdenis 2006b, 376

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas