Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
áukterti
Reikšmė:
sukaukti
Straipsnelis:
La. aũka (tautosaka, senesni spaudiniai, bk) / auks (Gliuko Biblijos vertimas) ‘vėtra, audra, viesulas’ (pirmykštė reikšmė turbūt ‘ūkimas, šaukimas’), plg. lie. áuk-terti ‘sukaukti’, ū̃kti ‘šaukti (apie pelėdą)’); pr. aukis E 708 ‘grifas’ (pasakų paukštis), t. y. *‘paukštis, kuris šaukia, ūkia’ ← *‘šauksmas, ūkimas’; plg. lie. apofoninį variantą ū̃kas ‘apuokas, pelėda’ (: ū̃kti); Būga RR I 490; Mažiulis PrEŽ I 111-2; ME I 221; Toporov I 148) priklauso baltų ir slavų leksikos sluoksniui. Remiantis slavų kalbų atitikmenimis (slovėnų ûk ‘džiūgavimas, džiūgavimo šauksmas’, s.-kr. ûk m. ir ȕka f. ‘šauksmas, riksmas’), suponuotina bl.-sl. *auka- m. ir *aukā f. ‘šauksmas’ (Trautmanas rekonstruoja tik pastarąją formą).
Šaltinis:
Stundžia 1994, 22

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas