Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aũlekomis
Reikšmė:
galvotrūkčiais
Straipsnelis:
Lie. aũlekom(i)s ‘galvotrūkčiais’ < la. aulȩkãm (aũlȩkãm ir pan.) ‘šuoliais, greitai’. Čia įžiūrima aul- (auļ-), plg. la. aũlis ‘nenuorama, patrakėlis’, aũļiem ‘šuoliais’ (dar – la. audaļa ‘smarkus, apsukrus darbininkas’, lie. audra) ir lȩk-, plg. la. lèkt (ret. lekt) ‘šokti’, lie. lė̃kti. Skolinant la. -ãm pakeičiamas lie. -oms (atitinka bendrinės kalbos -omis).
Šaltinis:
Urbutis 1974a, 81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas