Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aulìnas
Reikšmė:
vidutinis aulas
Straipsnelis:
Pr. aulinis ‘aulas’ padarytas iš aulis, žr. Leskien Bildung der Nomina im Litauischen,1891, 402; Endzelīns, Senprūšu valoda, 1943, 45; Baltu valodu skaņas un formas, 1948, 84. Tiksliai atitinka lie. aulìnas, aulìnė, auliniñkas; priesaga -in- prie šios šaknies yra žinoma ir slavų kalbose, plg. ukr. вýлень, вýл’нык ir pan. Latvių kalbos pavyzdžiai nėra tokie akivaizdūs: aũlis : aũriņš ( = *aũliņš).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas