Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aumalu
Reikšmė:
čiurkšle, striūkle
Straipsnelis:
Lie. aumalu ‘čiurkšle, striūkle’ < la. aumal̡ām: aumaluaumałam… .
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 15

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas