Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aumonis
Reikšmė:
unsinnig
Straipsnelis:
Lie. aumonis (Fraenkel LEW, s.v. aumuõ) siejasi – teisingai mano E. Fraenkelis – ne su aumuo. Lie. aumonis formantas -men- yra ne priesaga, o gerai žinoma šaknnis men- ‘denken’. Čia galima pateikti sl. vedinį. Lie. aumenimis ‘neapgalvotas’ bei aumonėmis ‘be sąmonės’ reikšmės įgalina svarstyti č. maně, maní, maním ‘unüberlegt, bedachtlos, ungefähr’; maní yra turbūt < u-man-ьjǫ, minim < u-man-ьjemь (abu žodžiai yra įnagininko linksnio); u iškrenta.
Šaltinis:
Machek 1961, 345

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas