Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aũryti
Straipsnelis:
Dakų Αὔρος siejant su pr. Aure, Aurin, lie. Aurytė ir kildinant iš ide. *au̯er- „Wasser, Regen“ galima buvo nurodyti ir lie. aũryti „verkti, kriokti“, aũrėti „kaukti, rėkti, verkti“, aurióti „murmėti“.
Šaltinis:
Kazlauskas 1970b, 126

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas