Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ausčioti (ausčiuoti)
Reikšmė:
plepėti
Straipsnelis:
Lie. aũša ‘kvailys, paikas žmogus’ galima kildinti iš formos *austjā, kuri giminiška lie. ausčioti, auščiuoti, pr. austin ‘burna’; pirmykštė reikšmė turėtų būti 1. ‘plepys’ [BB XXI 304]. [BB XXIX 188, 4 išn. Endzelynas šios etimologijos atsisako, taip pat ir ME s. v. aũša.]
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 249

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas