Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
austis
Reikšmė:
gėrėtis, mėgautis
Straipsnelis:
S. lie. austis (Bezzenberger, Beiträge zur Geschichte der litausichen Sprache, 1877, 274), atausimas ‘gėrėjimasis’ (ten pat, 273), la. ataust ‘ilsėtis (ilgesnį laiką), atsigaivinti’, atausît ‘atgaivinti, teikti malonumo’ turbūt siejasi su s. i. ávati ‘padėti, remti, skatinti’, ávas- ‘skatinimas, pagalba, atgaivinimas’ ir kt.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 396

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas