Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
austras
Reikšmė:
aušrinis, rytinis
Straipsnelis:
Lie. austras ‘aušrinis, rytinis’ < la. *austrs ME (tik kaip galimas būdvardis): austras, v. auszrinis; dėl šio būdvardžio tikrumo galima ir paabejoti: sunku visai atsikratyti įtarimo, kad tai tik la. tarm. dktv. austra (àustra, aũstra) ‘aušra’ vns. klm. forma, įvelta į lietuvišką žodyno tekstą, plg. auszrinis, austras, ríta blázmas.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas