Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
avè (avà, avavè, avavà, avà)
Straipsnelis:
Deiktinių žodžių (ve, vei, va, vo pagrindu tarmėse susiformavo naujų dalelyčių, jaustukų. Jų darybos būdai yra šie: 1) nusistebėjimo reikšmės jaustukas a ar o + ve arba va, arba reduplikacinis, vavè, vavà: Avè […], avà […], avavè […], avavà […], ovà.
Šaltinis:
Rosinas 1982a, 42

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas