Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bėgà
Reikšmė:
bėgimas, bėgsena
Straipsnelis:
Lie. bėgà giminiškas s. sl. běga, s. č. běha, s.-kr. bijèga ‘(pa)bėgimas’, br. бягá ‘bėgimas’. Visi yra nomen actionis : nomen agentis iš bėgti; běžati : běgati.
Šaltinis:
SłPr I, 223–224
Antraštė:
bėgà
Straipsnelis:
Lie. bėgà (rytų aukštaičiai, bk), la. dial. bȩ̄ga / lie. bėgas K, N ‘bėgimas, bėgsena’ priklauso baltų ir slavų leksikos sluoksniui. Remiantis visišku atitikmeniu sl. *běgъ (< s.-kr. bêg, r. бег, č. běg etc.; ESSJ II 61-2; Vasmer I 1430) galima suponuoti bl.-sl. *bēga- m. ‘bėgimas, bėgsena’; plg. paralelę su trumpuoju šaknies vokalizmu gr. φóβος m. ‘baimė; (paniškas) bėgimas’. Lie. bėgà yra iš rytų baltų epochos.
Šaltinis:
Stundžia 1994, 23, 28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas