Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bėgas
Reikšmė:
bėgimas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (Lie. bėgas = r. бег).
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 342
Antraštė:
bėgas
Reikšmė:
bėgimas
Straipsnelis:
žr. bėgti
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (2), 1183–1184

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas