Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bė́gti, bė́gu
Reikšmė:
laufen
Straipsnelis:
Alb. dëbój, zboj ‘varyti, išvaryti, nusiųsti, ištremti’. Nei iš rekonstruoto lo. *disbinare (G. Meyeris), nei iš ide. kauzatyvo *bhōreiō ‘išmesti, priversti, bėgti’ su bie ‘kirsti, nešti’ apofonija (N. Joklis). Kadangi dë-bonj giminiškas su bohet, bonet, kalbant apie kai kurių naminių gyvūnų (kumelių, karvių bei asilių) kergimą, ir greičiausiai yra *beg-oj refleksas, tai [gretintinas] su gr. φέβομαι ‘bėgti, sprukti’, φóβος ‘bėgimas, baimė, siaubas’, lie. bė́gu,bė́gti, bė́gis ‘bėgimas’, s. sl. begnoti ‘bėgti’.
Šaltinis:
Çabej 1961b, 51 –52 (72)

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas