Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bėksóti, bė̃kso
Reikšmė:
baubti, mauroti
Straipsnelis:
žr. bebioti, -ojo, -ojo
Šaltinis:
Otrębski 1949

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas