Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bėrókas
Straipsnelis:
Seržantas aprašo priesagų ir galinių žodžio skiemenų priegaidžių distribuciją visuose latvių tarmių priegaidžių plotuose (A – vakarinis 2 priegaidžių plotas, B – rytinis 2 priegaidžių plotas, C – trijų priegaidžių plotas). Komparatyvo priesaga -āk. C: Ērģeme [262], Lugaži [263], Valka [264], Rauna [296]: -âks: agrâks; B Aknīste [368]: -oâks: łəłoâks; Sinole [392], Ērgļi [324], Ogre [325]: -âks: visbaîļâki, lobâks; Baltinava [478]: -uôks: vìgļuôks, łobuôks. Visose tarmėse matome laužtinę priegaidę. Visos lie. formos turi akūtinę, plg. bėrókas (1) < bė́ras, gerókas (1, rečiau – 3) (< gẽras), naujókas (1).
Šaltinis:
Seržants 2003, 112–113

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas