Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
būklė̃
Straipsnelis:
Lie. būklė̃, būklà, taip pat s. lie. būklas ‘cubile, labebrae ferarum’ kartu su gr. φύτλᾱ ‘giminė, karta; prigimtis’, s. saks. bôdlôs m. pl. ‘namas su kiemu’, skr. bhavítram neutr. ‘pasaulis’ – atliepiniai šalia sl. *bydlo (dial. vak.) ‘gyvenimo vieta’: le. bydło ‘naminiai gyvuliai (dažn. raguočiai)’, r. dial. pietryt. бы́дло ‘t. p.’.
Šaltinis:
SłPr I, 472
Antraštė:
(būklė)
Straipsnelis:
žr. bukla
Šaltinis:
Olsen 2010b, 36

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas