Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
būklà
Straipsnelis:
žr. būklė
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 260–261
Antraštė:
buklà
Straipsnelis:
Galimai tarpusavyje buvusių susijusių ide. priesagų *-tlo-, *-tro-, *-tʰlo-, *-tʰro- (fem. *-tlah₂-, *-trah₂-, *-tʰlah₂-, *-tʰrah₂-) priebalsio *-l- resp. *-r- pirminė distribucija priklausiusi nuo šaknies struktūros. Priebalsis *-r- pasitaikydavęs po šaknų, sudėtyje jau turėjusių sklandųjį priebalsį, o priebalsis *-r- – visur kitur (buvęs nežymėtasis narys). Baltų ir slavų kalbose paprastai apibendrintas priesagos variantas su *-l-. Vedinių su ide. *-l- pavyzdžiai: ide. *bʰeu̯ə₂-tlo- / *bʰuh₂-tlah₂- > *-tʰlah₂-, plg. gr. φύτλη, s. ang. bold, botl, č. bydlo, lie. buklà, s. i. bhavítra- […].
Šaltinis:
Olsen 2010b, 36
Antraštė:
(būkla)
Straipsnelis:
žr. bukla
Šaltinis:
Olsen 2010b, 36

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas