Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
búsena
Straipsnelis:
bousennis (bousenis) 67,₃ ‘būsena, būklė’ [ir kt.] : lie. búsena, la. bûšana.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 192
Antraštė:
bū́sena
Straipsnelis:
Pr. bousennis ‘būsena’, ‘padėtis’, ‘esmė’ artimai siejasi su lie. bū́sena, la. bûšana. Kitų kalbų pavyzdžiai, pvz.: kaš. bᵘ̯ušnï ‘išdidus’, r. бу́шной ‘puikus’ ir pan., formaliai turintys tuos pačius elementus kaip ir baltiški žodžiai, tiktai iš dalies siejasi, nes panašūs elementai atlieka kitas funkcijas. Tai galima pasakyti apie av. ābūšana, ābaušna, vedų bhūṣṇu.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 243–244

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas