Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bū́stymas
Reikšmė:
gyvenimas; pavidalas
Straipsnelis:
Senuosiuose raštuose ir tarmėse pasitaikantis vedinys su priesaga -imas (ar -ymas) lie. bū́stymas ‘gyvenimas’ Zt, ‘pavidalas’ DP 218₂₉ (: bū́-st-a, žr. LKA 3, 91) liudija archajišką darybos procesą (Ambrazas 1993, 21–25).
Šaltinis:
Pakerys 2007, 385

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas