Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bū́tent
Straipsnelis:
Žodyje bū́tent Fraenkelis (LEW 68) kartu su Hermannu pagrįstai įžvelgia bendratį bū́ti, bet nesutinku su abiem tyrėjais, aiškinančiais, jog -ent yra prijungiamoji dalelytėe (particula aggiunta). Geriau būtų ją traktuoti kaip padarytą iš bū́ti su padalyvio galūne -nt (todėl [144] reiškia ‘esant kokį, kad, essendo che’), pvz., netiesioginiame pasakyme: gavo žinoti […] motyną esant kaltą ‘venire a sapere […] che madre era colpevole’ (Leskien, Litauisches Lesebuch mit Grammatik und Wörterbuch, 1919, 224).
Šaltinis:
Pisani 1957, 143–144
Antraštė:
bū́tent
Straipsnelis:
Šį žodį galima kildinti iš junginio *būten-te/-ta buvo arba iš *buvo būten-te/-ta ‘iš tikrųjų taip buvo’, kuriame praleista jungtis buvo.
Šaltinis:
Ostrowski 2008, 469

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas