Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bū́tinas
Straipsnelis:
Lie. bū́tinas – tikslus baltų atliepinys šalia sl. *bytьnъ ‘tikras; kuris tikrai yra’ : slov. béten ‘esminis, būtinas’, s. le. ret. bytny, bytni ‘t. p.’, r. dial. бы́тный ‘stiprus, žymus; praėjęs’.
Šaltinis:
SłPr I, 484

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas