Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
babaũžė
Reikšmė:
baubas
Straipsnelis:
Lie. babaũžė, la. babs, giminiški pranc. bobo, vok. dial. bobo ‘podex’, s. sl. bobo : bobakъ, le. bobo, bobak ‘t. p.’
Šaltinis:
SłPr I, 287
Antraštė:
babaũžė
Reikšmė:
baidyklė, kaliausė
Straipsnelis:
Be E. Frenkelio žodyne s. v. babaũžė pateikto la. babs ‘t. p.’, čia dar priklauso č. bobák, bubák, slovk. bobo", bubo, vok. Bobo, Ba(u)bau, Babe, Pop(p)el, Popelmann, Popanz ‘t. p.’ (apie vokiečių kalbos žodžius žr. Janko Časopis pro mod. fil. 28. 44). Suminėti žodžiai yra savarankiški „vaikų šnekos“ dariniai, kurią suaugusieji vartoja bendrauti su mažaisiais. Vaikai, stipriau ištariant priebalsį b, yra gąsdinami tokiais pasakymais: bu-bu, ba-bo, ba-ba (ir kt.). Netikiu, kad la. buza, buzis ‘Laus’ sietųsi su šiame lizde pateiktais žodžiais; negaliu atrasti tariamų ‘paralelių’, patvirtinančių žodžių ‘naminis, gnomas’ ir ‘utėlė’ identiškumą. Tokių paralelių neaptikau nei ME, nei Endzelīn KZ 44, 64.
Šaltinis:
Machek 1961, 346
Antraštė:
babaũžė
Reikšmė:
paukščių baidyklė, baubas
Straipsnelis:
žr. būžys
Šaltinis:
Breidaks 1969, 70–71
Antraštė:
babaũžė
Reikšmė:
vaikų baidyklė
Straipsnelis:
žr. baužas
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 174-175
Antraštė:
babaũžė
Reikšmė:
Papanz, Schreckgespenst
Straipsnelis:
žr. bužas
Šaltinis:
Witczak 2011, 79–83

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas