Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
babaúżis
Reikšmė:
skurlius, kurio bijosi vaikai
Straipsnelis:
žr. bužys
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 396
Antraštė:
babáužis
Straipsnelis:
žr. būžys
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 396
Antraštė:
babaũžis
Reikšmė:
vaikų baidyklė
Straipsnelis:
žr. baužas
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 174-175

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas