Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
badas
Straipsnelis:
Lie. badas, la. bads galbūt giminiški skr. bādh- ‘spausti, reikėti’, bādha- ‘kančia, bėda’. Žr. alkis
Šaltinis:
Buck 1949, 332
Antraštė:
bãdas
Straipsnelis:
[Siūloma pr. Elb. ž. 164 boadis ‘įdūrimas’ skaityti su <oa> = ir laikyti baltų *băd-as ‘įdūrimas’ tęsiniu, t. y. nomen actionis tipo τόμος, sudarytu su sufiksu -o- įvykus apofonijai o < e iš pirminio kamieno bed-, esančio lie. bedù, bèsti[…]] [181, 182] Atrodo, kad tikslus pr. boadis ‘įdūrimas’ atitikmuo yra lie. bãdas (la. bads), reiškiantis ‘badą, maisto trūkumą’. Tai gali būti leksikalizavęsis abstraktas, iš pradžių reiškęs ‘dūrimas pilve, apetitas’. Prūsų reikšmė čia būtų archaizmas, palyginti su susiaurėjusia lietuvių reikšme ‘badas’. Fraenkel LEW, 29 užsimenama apie galimybę susieti bãdas ir bedù, bet pats Fraenkelis atiduoda pirmenybę sugretinimui bãdas : sl. běda : s. i. bhā́dhate (deja, nepaaiškindamas vokalizmo neatitikimų!).
Šaltinis:
Smoczyński 1986a, 182
Antraštė:
badas
Straipsnelis:
[Pateikiu pamarėnų (tiksliau pagal Lorenco skirstymą – slovincų, kašubų, saborų), kitų sl. kalbų ir bl. atitikmenis:] 3) Pamar. bȯd ‘Stoß’ (taip pat č., slovk., piet. sl.) ~ lie. badas ‘Hunger’, la. bads ‘t. p.’
Šaltinis:
Hinze 1984b, 192

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas