Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
badìkas
Straipsnelis:
Lie. badìkas giminiškas s. sl. bodьcъ ‘aštrus daiktas, smaigas’, le. bodziec ‘aštrus daiktas’, slov. bȏdec ‘spyglys’, r. dial. бодец ‘daiktas, kuriuo badoma, smaigalys’. Slaviški žodžiai padaryti iš s. sl. bosti, bodǫ ‘badyti, besti’ su priesaga -ьcъ.
Šaltinis:
SłPr I, 295

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas