Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
badìlis
Reikšmė:
stiebas
Straipsnelis:
Lie. badìlis kilęs iš le. ar br. kalbų, plg. le. badyl ‘stiebas be lapų’, br. бады́ль, -ыля ‘belapis stiebas’ = s. sl. badyl’ь ‘dygus stiebas be lapų’, dar plg. s.-kr. nauj. bâdilj bot. ‘usnis’. Visi –nomen agentis iš badati ‘badyti’.
Šaltinis:
SłPr I, 176

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas