Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
badýti
Straipsnelis:
Lie. badýti, la. badît ‘badyti ragais’, lo. fodiō, fodere, lie. bèsti, la. best; atliepiniai slavų k.: s. sl. bosti ‘badyti, smaigstyti’, le. bóść ‘t. p.’, slov. bósti ‘badyti (adata)’, r. dial. бости́ : бость ‘badyti’; dar s. sl. bodati, č. bodati, slov. dial. bọ̑dati, r. бодать.
Šaltinis:
SłPr I, 339–340
Antraštė:
badýti
Straipsnelis:
boadis E. 164 ‘dūris’ kartu su embaddusisi : lie. badýti, bèsti, la. badît, best, s. sl. БОДѪ ‘duriu’, lo. fodere ‘kasti’, kimr. bedd ‘kapas’ ir kt. Žr. Walde Vrgl Wrtb. II 188.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 189
Antraštė:
badýti
Straipsnelis:
Het. paddai- ‘graben, bohren’ kilo iš iter.-kauz. *bʰodʰh₂-éi̯e- (plg. lie. badaũ, badýti), o ne iš o-laipsnio šakninio kamieno (pace Jasanoff, Oettinger).
Šaltinis:
Tremblay 2009, 492–493

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas