Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bagà
Reikšmė:
turtas, lobis
Straipsnelis:
Lie. bagà skolinys iš slavų kalbų, plg. s. sl. bogъ, boga ‘turtas, dalia’, kitose slavų k. išlikę tik sustabarėję žodžių junginiai ar konstrukcijos su šiuo žodžiu: s. le. do boga ‘gerai, pasiturinčiai’, ukr. dial. за мали́м бо́гом ‘beveik, bemaž’. Atliepiniai kitose ide. k.: skr. bhága- ‘dalia, turtas’, av. baga-, baγa- ‘gera dalia’.
Šaltinis:
SłPr I, 297
Antraštė:
bagà
Reikšmė:
vaikų baidyklė
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] [54 išn.] Lie. bagà ‘vaikų baidyklė’ yra skolinys, plg. r. бага.
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 186

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas