Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bàgariuoti
Reikšmė:
dumblą semti
Straipsnelis:
Dėl sorb. a. bahno ‘bala, dumblas ir kitų tokių šiaurės slavams būdingo balos pavadinimo atstovų pasirinkęs (beje, be kokios nors papildomos argumentacijos) iš keleto esamų etimologijų siejimą su v. ol. bagger ‘dumblas’, autorius be reikalo šalia (kaip iš seno giminišką žodį dar prirašo vok. baggern ‘dumblą semti’ (p. 12), kuris iš tiesų tėra palyginti vėlyvas skolinys iš olandų (toliau plisdamas, jis yra pasiekęs ir Lietuvą, plg. dial. bàgariuoti ‘t. p.’).
Šaltinis:
Urbutis 1979a, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas