Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bagótas
Straipsnelis:
Lie. bagótas, la. bagâts kilę iš slavų kalbų, plg. s. sl. bogatъ ‘turtingas, pasiturintis’, le. bogaty nuo XIV a., slov. bogàt, r. бога́тый, br. бага́ты ‘t. p.’ Trautmann BSW 2B šį žodį laiko baltišku.
Šaltinis:
SłPr I, 295–296
Antraštė:
bagotas
Reikšmė:
turtingas
Straipsnelis:
Ide. k. žodžiai, reiškiantys ‘turtingas’, dažnai padaryti iš žodžių, reiškiančių ‘turtas’, ‘nuosavybė’ ir pan. Kiti šios reikšmės žodžiai gali būti siejami su sąvokomis ‘laimingas’, ‘dosnus’, ‘pilnas’, ‘dievų numylėtinis’ ir pan. Lie. bagotas, la. bagāts, skoliniai iš slavų k.: s. sl. bogatŭ ir t. t. bendras slavų: bogŭ ‘dalis’ (žodžiuose ubogŭ, nebogŭ ‘vargšas’) = bogŭ ‘dievas’, giminiški skr. bhaga- ‘gera klotis, sėkmė’, av. baγa- ‘dalis, sėkmė, dievas’, s. pers. baga- ‘dievas’, skr. bhaj- ‘dalis, paskirstymas’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 781

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas