Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baigus
Straipsnelis:
Pr. *baig- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Baygat, Bayguth, Baygot. Siejama su la. baîgs, lie. baigus ‘klaikus, baisus’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 182

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas