Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
báimė
Straipsnelis:
žr. bijoti(s)
Šaltinis:
Hamp 1985a, 68
Antraštė:
baimė
Straipsnelis:
Paprasčiausia sieti lie. báimė = la. baîme ‘furcht’ tiesiai su lie. bijóti(s) = s. pr. biātwei (< *bhiH-ā-) galutinai kaip *bhoHi-mo. Lie. báilė = la. baîle ‘baimė’ ir bailùs = baîls yra revokalizuoti išvedant iš dalyvio su *-lo-, galbūt *bhiH-lo-.
Šaltinis:
Hamp 1985a, 68
Antraštė:
báimė
Straipsnelis:
S. air. báegul m. ‘pavojus’, gen. sg. báiguil. [Galbūt gretintinas su v. valų bygwl ‘baimė’, s. bret. bicoled glosa ‘uecordia’, Williams BBCS V 127; Fleuriot Dict. 83]. Neturi patikimos etimologijos. Pedersen I 56 ir 24, siūlė gretinti su šaknimi *bhei- ‘bijoti’ (skr. bhīmáḥ ‘baisus’, bibhéti ‘jis bijojo’, bhayate ‘id.’, s. sl. bojati sę ‘bijoti’, lie. báimė) su priesaga -gl-. Taip pat žr. baith.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, b4
Antraštė:
báimė
Straipsnelis:
Įprasto lietuvių ir latvių priegaidžių santykio neatitikimo pavyzdžiai: a) kai kurie lie. akūtiniai (1 kirčiuotės) žodžiai, turį la. atitikmenis su laužtine priegaide: […] lie. báimė (1) – la. baîme. […]
Šaltinis:
Poljakov 1996b, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas