Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baimė, bailė
Straipsnelis:
Lie. baimė, bailė (taip pat baisa, baisus < *bai-d-s), la. baile (dažn. pl. bailes), s. sl. bojaznĭ ir t. t., bendras sl., skr. bhaya-, bhīti-, bhī-, av. byah- ir t. t., s. pr. biatwei, lie. bijoti, la. bītiēs, bijāt(iēs), s. sl. bajati sę ir t. t. ‘bijoti’, visi yra ide. *bhəi- (?), *bhī-, matomos balt.-sl. ir indoiranėnų žodžiuose, reiškiančiuose ‘baimė’, galbūt (nors abejotina) tos pačios šaknies kaip ir s. ang. beofian, s. v. a. bibēn ir t. t. ‘kratyti, drebinti’ (reduplikacinės struktūros), vediniai.
Šaltinis:
Buck 1949,1153

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas