Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bakšta
Reikšmė:
bokštas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bakšta ‘bokštas’ < br. башта, o ne tik iš le. baszta, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas