Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bakaũzė
Reikšmė:
kitchen’
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos skoliniai, kuriuose skolinančiosios kalbos žodžio galinį duslųjį priebalsį [s] dėl neaiškių priežasčių atitinka skardusis priebalsis [z]: bakaũzė ‘kitchen’ : Backhaus […].
Šaltinis:
Steinbergs 1982, 396

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas