Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
balamū̃tas
Reikšmė:
apjuokėjas, dykūnas, pataikūnas, apgavikas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas balamū̃tas ‘apjuokėjas, dykūnas, pataikūnas, apgavikas’ < ne tik iš br. баламутъ (баломутъ, боламутъ), kaip rašo P. Skardžius, bet ir iš le. bałamut.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas