Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
balamū̃tyti
Reikšmė:
pataikauti, veidmainiauti; apgaudinėti, klaidinti, paistyti
Straipsnelis:
Lie. slavizmas balamū̃tyti ‘pataikauti, veidmainiauti; apgaudinėti, klaidinti, paistyti’ < ne tik iš br. баламутити, kaip rašo P. Skardžius, bet ir iš le. bałamucić.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas