Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
balánda
Reikšmė:
Gartenmelde
Straipsnelis:
E. Fraenkelis savo žodyne s. v. balánda laiko (be jokių paaiškinimų) V. Macheko pateiktą (žr. Lingua Posnaniensis III 149) lie. balánda etimologiją neteisinga. Aš gi ir toliau sakau: su lie. balánda siejasi ne tik s. sl. loboda ‘Melde’, vok. Melde (b/m substitucija), bet ir gr. βλίτων ‘t. p.’. Paskutinio žodžio turbūt niekas nedrįs laikyti vediniu iš ‘baltas’ (bal-), nes darybos sąlygos būtų izoliuotos. Tas pats pasakytina ir dėl lie. balánda: -anda turi būti priesaga? Man rodos, pastarieji žodžiai priklauso ikiindoeuropietiškajai gadynei, ir čia turime reikalo su gerai žinoma ir bado laikais maistui naudota augalų rūšimi. Indoeuropiečiams tai buvo svetimas žodis. Po tokios prielaidos suprantamas ir garsų pasikeitimas: metatezė (sl. b-l > l-b kaip b/m yra „sich-versprechen“), lie. nd < dd (t. y. dėl „Geminatenauflösung“ – Schwyzero terminas, žr. KZ 61. 222), gr. t yra vietoj d kaip bulg. sl. jedla ‘Tanne’ ~ ἐλάτη ‘t. p.’, bъdla ‘Pilz’ ~ βωλίτης ‘t. p.’, žr. Zeitschr. 28. 216.
Šaltinis:
Machek 1961, 347
Antraštė:
balánda
Straipsnelis:
V. Macheko aiškinimas (Machek V. Wortschatz des Litauisches. – ZfslPh 28, 1959, 159–164; 345–356), kad lie. balánda < gr. βλίτον, rodos, esąs gana pritemptas.
Šaltinis:
Топоров 1963d, 253
Antraštė:
balánda
Straipsnelis:
sl. lebeda / loboda ‘balanda, Atriplex’. Šie žodžiai laikomi albho- ‘baltas’ (lo. albus, etc.) vediniu (Walde Pokorny, 30). Bet balanda neturi nieko bendro su baltas. Ji yra žalios spalvos, tiesa, šviesesnės, gal pilkšvos, bet labai toli nuo baltos. Iš tikrųjų prie sl. lebeda / loboda priklauso lie. balánda ir vok. Melde (reikšmė ta pati). Jei pripažįstame vok. lūpinių b / m kaitą, tai vok. melde bus kilusi iš *belde; b < *bh. Priebalsių b-l-d eilė, be jokios abejonės, yra autentiška; metatezė (b-l > l-b) įvyko slavų kalbose. Lebeda vokalizmas e-e atitinka vok. melde (iš meled- ?) vokalizmą, o loboda vokalizmas o-o – lie. balánda vokalizmą (ZfslPh 19, 66; Naše řeč 28, 179). [„Protoeuropietiškos“ kilmės žodis]
Šaltinis:
Machek 1950, 149
Antraštė:
balánda
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Fasmeris ЭСРЯ I 113 br. бала́нда, šnek., ‘(r.) бала́нда’ БРС 115 laiko baltiškos kilmės. Daliui ТС I 42 r. trm баланда́ yra ir ‘dykinėtojas, bastūnas, ir balandūnių (ar balandų) rūšis, ir į šaltibarščius dedami daržovių lapai; tokie šaltibarščiai; prastos rūšies, suveltos kanapės (ir apskritai prastos rūšies prekės, išrankos)’. Dar plg. r. trm. бала́нда ‘skysta putra, buza’ СРЯ I (1957) 57. Lie. balánda ‘Chenopodium (irgi vartojama lapienei virti)’ (iš kurio, matyt, ir la. balañda ‘Atriplex, balandūnė’).
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 49
Antraštė:
balánda
Reikšmė:
различные сорта Chenopodium, съедобных, но не очень ценных растений
Straipsnelis:
R. бала́нда́, kai kurių rusų rašytojų vartojamas reikšme ‘тюремная похлебка’, matyt, paskolintas iš lie. balánda ‘различные сорта Chenopodium, съедобных, но не очень ценных растений’. Skolinimas vėlyvas, nes ankstyvo skolinimosi atveju lauktinas būtų *болуда.
Šaltinis:
Кипарский 1973, 70
Antraštė:
balánda
Straipsnelis:
[Recenzuojamas V. Kiparskio rusų istorinės gramatikos trečias tomas, kuriame aptariami ir literatūrinėje rusų kalboje vartojami baltizmai]. R. бала́нда (nuo 1847 m.) < lie. balánda.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1977, 384
Antraštė:
balánda
Straipsnelis:
žr. balandis
Šaltinis:
Seržants 2003, 101

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas