Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
balbė́ti
Reikšmė:
plepėti
Straipsnelis:
Č. blbati; Aptariamasis lietuvių kalbos veiksmažodis gali būti siejamas su prasl. *bolbotati (č. blabotati ‘plepėti’, r. dial. болботáть ‘murmėti’, ukr. болботáти ‘plepėti, neaiškiai kalbėti’) ir kildinamas iš panašių garsažodžių bal- / bla- (plg. lo. balbutire ‘mikčioti, neaiškiai kalbėti’, blaterare ‘plepėti’).
Šaltinis:
Jakulis 2004, 124; 131

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas